Tuyển dụng viên chức ngành Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 (đợt 2)

24/11/2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 tại các đơn vị trực thuộc sở Y tế.

Trường Trung cấp Y tế tuyển dụng 07 chỉ tiêu.

Chi tiết tại đây:

Quyết định

Kế hoạch

Nhu cầu tuyển dụng

Phiếu đăng ký dự tuyển