Thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ các lớp KTV Xét nghiệm, định hướng YHCT, YHDP.
Thông báo tuyển sinh năm học 2015.
Tuyển dụng viên chức 2013
      
  
      

      

      

       
               Lễ khánh thành trường mới.
       
  
               Lễ phát bằng tốt nghiệp

 

          

 

* Thông báo tuyển sinh năm 2016

 

* Tập thể lớp Dược K3 tặng cây thuốc Nam cho Đoàn Thanh Niên

 

* Thông báo chiêu sinh đợt 2 lớp định hướng Y học cổ truyền cho Y sỹ đa khoa

 

*  Thông báo thông tin tuyển dụng của công ty TNHH Dược Phẩm Y - MED     

 

* Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2015 - 2016