Lễ khai giảng năm học 2013 - 2014 và tổng kết phát bằng tốt nghiệp khóa học 2011 -2013
1 Vài hình ảnh về Lễ Khánh Thành Trường Trung Cấp Y Tế BRVT
      
  
      

      

      

       
               Lễ khánh thành trường mới.
       
  
               Lễ phát bằng tốt nghiệp

 

          

     

        * Lịch tuyển dụng viên chức năm 2013  

 

        * Lễ sơ kết học kỳ I và Hội trại chào mừng kỷ niệm ngày 26/3     

        * Hội nghị công chức viên chức lần thứ 9 năm 2014.

 

             Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ II năm học 2013-2014.

 

             * Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp lần 2 năm 2013    

 

             Hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN cấp Trường lần thứ II năm 2013              

 

             Một vài hình ảnh về Hội nghị nghiên cứu khoa học cấp Trường lần thứ I - 2013                           

       

        * Một vài hình ảnh về ngày ngày giáo Việt Nam 20-11                             

        *  Hình ảnh trồng cây thuốc nam của BM Dược