* Hình ảnh về lễ khai giảng và tốt nghiệp năm 2015

 

* Thông báo về việc diễn tập nghi lễ Tốt nghiệp

 

* Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí đối với Học sinh, sinh viên.

 

* Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

     

Hình ảnh trồng cây thuốc nam của BM Dược.