* Danh sách công nhận tốt nghiệp niên khóa 2013 - 2015.

 

* Thông báo danh sách trúng tuyển bổ sung Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015.

 

* Thông báo xét tuyển các ngành còn chỉ tiêu.

 

* Thông báo nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

 

* Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp lần 2.

 

* Điểm thi tốt nghiệp - niên khóa 2013-2015.

 

* Danh sách Trúng tuyển Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015

 

* Lễ kỷ niệm Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2015.

 

* Thông báo về việc đóng học phí năm học 2014 - 2015

 

* Hình ảnh Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015).

 

* Thông báo tuyển sinh năm 2015

 

* Lễ kỷ niệm và tổ chức hội thi tìm hiểu 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).

 

* Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 1 năm 2015.

 

* Hình ảnh về hội thao chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên CS HCM

 

* Tài liệu tham khảo ôn thi Olympic các môn khoa học Mác -    Lênin, tư ưởng Hồ Chí Minh

 

* Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí đối với Học sinh, sinh viên.

 

* Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

     

Hình ảnh trồng cây thuốc nam của BM Dược.