Thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ các lớp KTV Xét nghiệm, định hướng YHCT, YHDP.
Thông báo tuyển sinh năm học 2015.
Tuyển dụng viên chức 2013
      
  
      

      

      

       
               Lễ khánh thành trường mới.
       
  
               Lễ phát bằng tốt nghiệp