Trường trung cấp Y tế học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

20/12/2022

Thực hiện sự chỉ đạo của Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, Ngày 20/12/2022, Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức cuộc thi “Trường trung cấp Y tế học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022” với mục đích:

– Thể hiện lòng tôn kính, biết ơn và tự hào về cuộc đời, sự nghiệp những cống hiến vĩ đại có ý nghĩa thời đại to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

– Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, viên chức và học viên.

– Giúp toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường hiểu rõ chuyên đề toàn khóa (2021-2025) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; các quy định về trách nhiệm nêu gương của Đảng và chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sau đây là một vài hình ảnh cuộc thi.