Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

25/07/2023

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:
Gồm 06 chỉ tiêu /01 vị trí, chức danh cụ thể như sau:
Giáo viên Giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III: 06 chỉ tiêu.
2. Danh mục các vị trí tuyển dụng của các đơn vị: Chi tiết các vị trí tuyển dụng ban hành kèm theo Quyết định số 598/QĐ-SYT ngày 28/6/2023 của Sở Y tế.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện: có phiếu đăng ký dự tuyển; lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp vị trí việc làm; có đủ sức khỏe để thực hiện công việc.
– Người trúng tuyển sẽ được thực hiện xác minh văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
– Mỗi cá nhân nộp 01 phiếu đăng ký dự tuyển và 01 tấm ảnh 4×6, 01 phong bì ghi rõ địa chỉ nơi ở và có dán tem.
4. Thời gian và địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
– Thời gian: từ ngày 01/8/2023 đến ngày 30/8/2023 (trong giờ hành chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu).
– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, trường Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu: 1165 Võ Văn Kiệt, ấp Tây, xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.
– Số điện thoại: 02543.742.582
5. Hình thức, nội dung xét tuyển:
– Vòng 1 (Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển): Dự kiến ngày 08/9/2023.
– Vòng 2 (Phỏng vấn): Trường Trung cấp Y tế sẽ thông báo cho từng thí sinh tham gia sau khi có kết quả kiểm tra vòng 1 (theo địa chỉ qua đường bưu điện mà thí sinh ghi trên phong bì): Dự kiến ngày 15/9 đến ngày 30/9/2023.
– Địa điểm: Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 1165 Võ Văn Kiệt, ấp Tây, xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thông tin chi tiết xem tại đây:

Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức

Thông báo tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng

Mẫu phiếu đăng kí dự tuyển