Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

15/09/2023

Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu V/v chấm dứt hoạt động của Chi cục Quản lý đất đai và Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xem nội dung tại đây: Click Here: