Kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2023) và 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2023)

03/03/2023

Thực hiện sự chỉ đạo của chi bô, ngày 27/2/2023 Công đoàn phối hợp cùng Liên chi đoàn nhà trường tổ chức lễ Kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2023) và 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2023) với mục đích:

– Phát huy truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nghề, động viên cán bộ nhân viên nhà trường phát huy những giá trị cao đẹp của người thầy thuốc.

– Khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống phụ nữ Việt Nam, có ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống của nữ giới. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể đối với sự tiến bộ của phụ nữ trong nhà trường.

– Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời bồi dưỡng lòng tự hào, lòng yêu ngành, yêu nghề cho giáo viên, nhân viên nhà trường, động viên, khích lệ đội ngũ nhà giáo thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ: