Công văn số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính Phủ

23/11/2023

Công văn số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính Phủ, qui định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật Bảo hiểm Y tế

Xem nội dung tại đây: Click Herehttp://hsbrvt.edu.vn/wp-content/uploads/2023/11/75-cp-nd.signed.pdf