Thông báo tuyển sinh năm 2019
Thông báo tuyển sinh lớp huấn luyện sơ cấp cứu năm 2019
         
   

              

      

      

       
               Lễ khánh thành trường mới.
       
  
               Lễ phát bằng tốt nghiệp

 

 

  Phòng Y Tế

 

I. Chức năng:

 

Giúp cho Hiệu Trưởng trong việc bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường.

 

II. Nhiệm vụ:

 

1. Xây dựng nội dung kinh phí hoạt động của Phòng Y tế cho từng năm học, từng khóa học.

 

2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, nhà giáo, cán bộ và nhân viên của trường, cụ thể:

      

a) Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm và phân loại sức khỏe;

 

b) Quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe;

 

c) Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc thông thường; chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.

 

3. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

 

4. Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học

 

5. Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

 

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học, xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

 

7. Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

 

III. Nhân sự:

 

1. Bs. Hồ Đình Lợi ( Phụ trách phòng )

 

2. Cn. Vũ Văn Trinh

 

3. Cn. Đinh Thị Tuyết Mai