Thông báo tuyển sinh năm 2019
Thông báo tuyển sinh lớp huấn luyện sơ cấp cứu năm 2019
         
   

              

      

      

       
               Lễ khánh thành trường mới.
       
  
               Lễ phát bằng tốt nghiệp

 

 

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý I năm 2019 của Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Tệp đính kèm:

 

quyetdinh20

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 của Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Tệp đính kèm:

 

quyetdinh18

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 của Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Tệp đính kèm:

 

quyetdinh17

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp lớp Điều dưỡng đa khoa Khóa 6 (lần 2), niên khóa 2010-2012

 

Tệp đính kèm:

 

qd-tnl2-k6

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dự thảo qui chế chi tiêu nội bộ 2013 ( trường TCYT BR-VT)

 

Tệp đính kèm:

 

qcctnb2013

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp lớp Điều dưỡng đa khoa Khóa 6, niên khóa 2010 - 2012.

 

Tệp đính kèm:

 

dieu duong khoa 6

 

Danh sách đính kèm:

 

danhsach

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Quyết định về việc công nhận Danh sách trúng tuyển Trung cấp chuyên nghiệp khóa 2012 - 2014

 

Tệp đính kèm:

 

quyetdinh.pdf

 

Danh sách đính kèm:

 

danhsach

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------