Thông báo tuyển sinh năm 2019
Thông báo tuyển sinh lớp huấn luyện sơ cấp cứu năm 2019
         
   

              

      

      

       
               Lễ khánh thành trường mới.
       
  
               Lễ phát bằng tốt nghiệp

 

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 của Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tệp đính kèm:

 

quyetdinhso

quyetdinhtruong

 

 

 

Công văn hướng dẫn thực hiện đăng ký nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

Tệp đính kèm:

 

congvan

huongdan

 

 

 

Công văn triển khai văn bản số 6499/UBND-VP về việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ

 

congvan

chinhphu

 

 

Công văn triển khai Chỉ thị số 07/CT-UBND về thực hiện năm kỷ cương hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính năm 2018

Tệp đính kèm:

 

congvan

UBND

 

 

 

Công văn triển khai Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh

Tệp đính kèm:

 

congvan

 

 

 

Công văn hướng dẫn về niêm yết công khai nội dung địa chỉ nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

 

Tệp đính kèm:

 

congvan

 

 

 

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức 2012

 

Tệp đính kèm:

 

quyetdinh

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Quyết định ban hành quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp

 

Tệp đính kèm:

 

Quyetdinh_2007

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Luật khám chữa bệnh

 

Tệp đính kèm:

 

Luatkhamchuabenh.ppt