Thông báo tuyển sinh năm 2019
Thông báo tuyển sinh lớp huấn luyện sơ cấp cứu năm 2019
         
   

              

      

      

       
               Lễ khánh thành trường mới.
       
  
               Lễ phát bằng tốt nghiệp

 

Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

 

Tệp đính kèm:

 

nghị định 56

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

 

Tệp đính kèm:

 

thông tư 01

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

 

Tệp đính kèm:

 

nghidinh29

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nghị định 27 - Chính Phủ

 

Tệp đính kèm:

 

nghidinh27

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Luật viên chức

 

Tệp đính kèm:

 

luatvienchuc.doc

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Triển khai luật an toàn thực phẩm năm 2010

 

Tệp đính kèm:

 

luatantoanthucpham

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------