Thông báo tuyển sinh năm 2019
Thông báo tuyển sinh lớp huấn luyện sơ cấp cứu năm 2019
         
   

              

      

      

       
               Lễ khánh thành trường mới.
       
  
               Lễ phát bằng tốt nghiệp

 

 

Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở.

 

Tệp đính kèm:

 

111/qđ-byt

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Y tế.

 

Tệp đính kèm:

 

quy tắc ứng xử

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Quyết định về việc hướng dẫn điều trị hỗ trợ những trường hợp tăng men gan trong cộng đồng.

 

Tệp đính kèm:

 

qd2570.pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quyết định về việc ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành phong - da liễu.

 

Tệp đính kèm:

 

1919/qd-byt

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Quyết định về việc ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành lao và bệnh phổi.

 

Tệp đính kèm:

 

1918/qd-byt

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CHÌ

 

Tệp đính kèm:

 

ngodocchi

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay - chân - miệng ban hành theo QD số 1003 QD-BYT ngày 30.3.2012

 

Tệp đính kèm:

 

hd_dt_TCM

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Quyết định số 581/QĐ-BYT ngày 24/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế

 

Về việc: "Ban hành Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh tay chân miệng".

 

Tệp đính kèm:

 

QĐ 518 BYT  file word

 

QĐ 518 BYT  file pdf