Thông báo tuyển sinh năm 2019
Thông báo tuyển sinh lớp huấn luyện sơ cấp cứu năm 2019
         
   

              

      

      

       
               Lễ khánh thành trường mới.
       
  
               Lễ phát bằng tốt nghiệp

 

 

Thông tư 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí.

 

Tệp đính kèm:

 

thông tư liên tịch

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Quy định về đạo đức nhà giáo.

 

Tệp đính kèm:

 

daoducnhagiao

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Thông tư ban hành quy định chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

 

Tệp đính kèm:

 

thông tư giáo viên

 

Chuẩn nghiệp vụ sư phạm

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2012-2013.

 

Tệp đính kèm:

 

5500/bgdđt-cthssv

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với GDCN

 

Tệp đính kèm:

 

5412/bgdđt-gdcn

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------