Thông báo tuyển sinh năm 2019
Thông báo tuyển sinh lớp huấn luyện sơ cấp cứu năm 2019
         
   

              

      

      

       
               Lễ khánh thành trường mới.
       
  
               Lễ phát bằng tốt nghiệp


TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TÊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
THÔNG BÁO


Năm 2019, trường Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển sinh các chỉ tiêu sau:


 Bậc Trung cấp hệ chính quy


Ngành đào tạo Chỉ
tiêu
Đối tượng tuyển sinh Thời gian đào tạo Tiêu chí xét tuyển
Dược 25 Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 24 tháng Tổng điểm trung bình cả năm THPT hoặc tương đương
Y sĩ 25

 Bậc Trung cấp hệ vừa làm vừa học


Ngành đào tạo Chỉ
tiêu
Đối tượng tuyển sinh Thời gian đào tạo Tiêu chí xét tuyển
Dược 25 Học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp trở lên 14-18 tháng Tổng điểm trung bình cả năm THPT hoặc tương đương
Y sĩ 25 16-20 tháng

 Bậc Cao đẳng hệ chính quy
Stt Ngành Chỉ tiêu
1    Điều Dưỡng 50
2    Dược 50
3    Hộ sinh 40
Tổng chỉ tiêu 140

 Bậc Cao đẳng hệ liên thông VLVH
Stt Ngành Chỉ tiêu
1    Điều Dưỡng 40
2    Dược 40
3    Hộ sinh 40
Tổng chỉ tiêu 120

 

Thông báo chiêu sinh năm 2019
Phiếu đăng ký xét tuyển bậc Trung cấp CQ & VLVH
Phiếu đăng ký xét tuyển bậc Cao đẳng CQ