Thông báo tuyển sinh năm 2019
Thông báo tuyển sinh lớp huấn luyện sơ cấp cứu năm 2019
         
   

              

      

      

       
               Lễ khánh thành trường mới.
       
  
               Lễ phát bằng tốt nghiệp

 

 Trường Trung Cấp Y Tế BR-VT

 

Thông Báo

Về việc mời cung cấp giá mực máy in, máy photocopy.

 

       File đính kèm: muc2019.xlsx