Thông báo tuyển sinh năm 2019
Thông báo tuyển sinh lớp huấn luyện sơ cấp cứu năm 2019
         
   

              

      

      

       
               Lễ khánh thành trường mới.
       
  
               Lễ phát bằng tốt nghiệp

 

 Trường Trung Cấp Y Tế BR-VT

 

Thông Báo

Tập duyệt nghi lễ tốt nghiệp & tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp niên khóa 2016 - 2018

                                              

Đính kèm kế hoạch:

Kh 88 to chuc le khai giang TN KN ngay NGVN.pdf