Thông báo tuyển sinh năm 2019
Thông báo tuyển sinh lớp huấn luyện sơ cấp cứu năm 2019
         
   

              

      

      

       
               Lễ khánh thành trường mới.
       
  
               Lễ phát bằng tốt nghiệp

 

 

    PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

      Điện thoại: 064.3.742582   Fax: 064.3.742582

 

  Chức năng – Nhiệm vụ:

  

Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, lễ tân đối ngoại.

Giúp hiệu trưởng trong việc sắp xếp tổ chức, quản lý và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ, nhân viên.

 

Tổ chức thực hiện chính sách, chế độ đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên, công tác bảo vệ nội bộ, thi đua khen thưởng và kỷ luật.

 

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm, quản lý và bảo trì các loại trang thiết bị khoa học, kỷ thuật của trường.

 

Đề xuất và tổ chức thực hiện quyết định của hiệu trưởng về điều chuyển, sử dụng hoặc tu sửa, cải tạo nhà làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, thực nghiệm khoa học, thực tập sản xuất, nhà ăn và ký túc xá học sinh.

 

Tổ chức thực hiện các hoạt động an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, y tế vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ an ninh và trật tự trong trường.

 

Nhân sự:

 

1. Ths. Nguyễn Trí (Trưởng Phòng)

2. Ths. Phạm Thị Khánh (Phụ Trách Phòng)

3. Nguyễn Thị Thu Nga

4. Dương Lê Cảnh

5. Cn. Đinh Thị Tuyết Mai

6. Lê Văn Vẹn

7. Danh Minh Chánh

8. Đặng Duy Xuân

9. Trần Thị Giát

10. Nguyễn Thị Hồng Thắm.

11. Trang Văn Đức

12. Nguyễn Minh Cảnh

13. Phạm Thanh Minh

14. Trương Đình Hùng