Thông báo tuyển sinh năm 2019
Thông báo tuyển sinh lớp huấn luyện sơ cấp cứu năm 2019
         
   

              

      

      

       
               Lễ khánh thành trường mới.
       
  
               Lễ phát bằng tốt nghiệp

 

 *  THÔNG BÁO thông tin tuyển dụng công ty TNHH Dược Phẩm Y - MED     

 

*  THÔNG BÁO Về việc hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí đối với Học sinh, sinh viên.

 

 *  Giấy xác nhận học tại trường

    

 *  Đơn xin đề nghị miễn giảm học phí  

 

 *  Giấy xác nhận vay vốn ngân hàng