Thông báo tuyển sinh năm 2019
Thông báo tuyển sinh lớp huấn luyện sơ cấp cứu năm 2019
         
   

              

      

      

       
               Lễ khánh thành trường mới.
       
  
               Lễ phát bằng tốt nghiệp

 

 

Bộ Môn Khoa Học Cơ Bản

 

I. Chức năng và nhiệm vụ:

 

Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo Chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

 

Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác và phối hợp thực hiện. Chủ động phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở sản xuất kinh doanh dược phẩm để giảng dạy thực hành cho học sinh, sinh viên học tập, đảm bảo chất lượng đào tạo.

 

Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ, nhân viên thuộc bộ môn.

 

Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng.

 

II. Nhân sự:

1. Cn. Nguyễn Thị Châu

2. Cn. Phạm Thị Vân Nhi

3. Cn. Nguyễn Bá Lợi

4. Cn. Dương Lê Cảnh

5. Cn. Bùi Mỹ Hạnh