Thông báo tuyển sinh năm 2019
Thông báo tuyển sinh lớp huấn luyện sơ cấp cứu năm 2019
         
   

              

      

      

       
               Lễ khánh thành trường mới.
       
  
               Lễ phát bằng tốt nghiệp

Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:
Cái nôi đào tạo cán bộ y tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

         Tiền thân là Trung tâm đào tạo bồi dưỡng công chức y tế tỉnh BR-VT. Năm 2004, nâng cấp thành Trường Trung cấp Y tế tỉnh BR-VT theo Quyết định số 5495/QĐ-UB ngày 10 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh BR-VT với vai trò đào tạo cung ứng nguồn nhân lực y tế cho tỉnh.
        Trên cơ sở đào tạo ngành y  tế thuộc bậc trung học, Trường Trung cấp Y tế tỉnh BR-VT là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên và chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Y tế; đồng thời dưới sự hướng dẫn, kiểm tra về mặt chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan chức năng liên quan. Các ngành nghề đào tạo của trường bao gồm: Điều dưỡng đa khoa, hộ sinh trung học, dược tá, nhân viên y tế thôn ấp, hộ lý - y công, nhân viên y tế trường học.
        Những năm qua, mặc dù hoạt động trong điều kiện còn thiếu thốn về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, song, tập thể cán bộ giáo viên của trường không ngừng nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn để đào tạo cho tỉnh hàng ngàn cán bộ y tế có chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn cán bộ y tế của địa phương. Hiện tại, Trường có 24 biên chế, trong đó giáo viên đạt trình độ Đại học và Sau Đại học chiếm gần 76%.
        Trường Trung cấp Y tế tỉnh BR-VT thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” và cuộc vận động "Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và đào tạo không đáp ứng nhu cầu xã hội" do Bộ Giáo dục - Đào tạo phát động, tập thể cán bộ giáo viên của trường không ngừng hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; tiếp tục củng cố, đổi mới phương pháp giảng dạy đặc biệt là giảng dạy thực hành và giảng dạy lâm sàng tại bệnh viện; tăng cường bổ sung các phương tiện tiên tiến hỗ trợ cho công tác đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; tiếp tục hoàn thiện hệ thống đánh giá năng lực của học sinh; tăng cường hợp tác với cơ sở thực tập, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh thực tập…..