Thông báo tuyển sinh năm 2019
Thông báo tuyển sinh lớp huấn luyện sơ cấp cứu năm 2019
         
   

              

      

      

       
               Lễ khánh thành trường mới.
       
  
               Lễ phát bằng tốt nghiệp

 

 

 

Mẫu khai lý lịch khoa học giảng dạy
Phần Mềm Emp-test
Bản tự kiểm điểm Đảng viên 
Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trường học