Thông báo tuyển sinh năm 2019
Thông báo tuyển sinh lớp huấn luyện sơ cấp cứu năm 2019
         
   

              

      

      

       
               Lễ khánh thành trường mới.
       
  
               Lễ phát bằng tốt nghiệp

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

Điện thoại: 0643 742588

Chức năng – Nhiệm vụ:

 

Xây dựng kế hoạch học tập dài hạn, kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy, học tập, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và phục vụ giảng dạy.

 

Tổ chức, đôn đốc, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác tuyển sinh, qui chế đào tạo theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, nghiệp vụ, thực hành và thực tập sư phạm.

 

Dự thảo các văn bản hướng dẫn công tác chuyên môn cho các đơn vị trực thuộc Trường. Quản lý, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, phương thức đào tạo, nội dung và chương trình các hệ đào tạo của nhà trường.

 

Quản lý nề nếp, kết quả học tập của học sinh – sinh viên, lưu trữ hồ sơ đào tạo, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

 

Giao kế hoạch, kiểm tra và đánh giá nghiệm thu kết quả lao động của giảng viên, tổ chức các hoạt động chuyên môn cho giảng viên và các hoạt động ngoại khoá cho sinh viên, học sinh.

 

Cùng với phòng Công tác chính trị học sinh, sinh viên, phối hợp với các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động tìm hiểu, khảo sát tình hình việc làm của HSSV sau khi ra trưòng để có cơ sở cải tiến chất lượng đào tạo theo phương châm “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không theo nhu cầu của xã hội”.

 

Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học của đội ngũ giáo viên và  nhà trường

 

Triển khai và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, các dịch vụ liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học. Theo thẩm quyền, tổ chức bảo vệ, đánh giá, xét duyệt các sáng kiến, kinh nghiệm và công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên, viên chức và học sinh, sinh viên.

 

Quản lý các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu của người nước ngoài tại trường; phối hợp đón các đoàn khách quốc tế vào trường vì mục đích giáo dục và đào tạo. Liên hệ cùng những tổ chức nước ngoài về công tác quan hệ quốc tế trong hoạt động đào tạo.

 

Nhân sự:

 

1. Bs. Trần Thị Lệ Tiên (Trưởng phòng)

2. Cn. Nguyễn Thị Chuyên (Phó phòng)

3. Cn. Bùi Mỹ Hạnh

4. Cn. Nguyễn Bá Lợi

5. Cn. Nguyễn Thanh Sang

6. Cn. Nguyễn Thị Thanh

7. Cn. Lê Thị Hằng

8. Bs. Trần Thị Hiền